• nam je sve bliža, a sa sobom donosi značajne promene u sferi poslovanja. Pre svega, govorimo o Uredbi o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku.   Ova uredba uvodi nove zakonske regulative koje će važiti za sva preduzeća na području Republike Srbije, a tiče […]