Sistem koji vam omogućava da s lakoćom potpisujete veliku količinu dokumenta, 100% elektronski.

Zaboravite na zastoje u procesu potpisivanja i odobravanja.

Potpuna eliminacija suvišnog vremena utrošenog na potpisivanje i verifikaciju dokumenata.

Upoznajte ABC e-Potpis, sistem koji s lakoćom koriste mnogi kako bi ubrzali procese verifikacije svih vrsta dokumenata.

Sistem za elektronsko potpisivanje svih vrsta dokumenata

Jedinstven sistem za digitalno potpisivanje svih vrsta dokumenata od faktura, preko ugovora i prateće dokumentacije.

Sistem koji podržava sve vrste formata za elektronsko potpisivanje

Sistem predefinisan za digitalno potpisivanje svih formata (PDF, doxc, xslx..) koji su u upotrebi u modernom poslovanju.

Alat koji s lakoćom komunicira i sa drugim sistemima u firmi

Alat koji se integriše s lakoćom sa drugim sistemima kako biste rešavali sve na jednom mestu, bez izlaska iz aplikacije.

Šta ABC eSign donosi kompanijama sa velikim brojem dokumenata?

Saznajte načine na koje možete iskoristiti prednosti alata za e-Potpisivanje ukoliko radite sa velikom količinom dokumenata.

Uvodi novi nivo sigurnosti prilikom potpisivanja

ABC sistem za e-Potpisivanje podiže kompanijama nivo sigurnosti u procesima čuvanja i distribucije podataka i dokumenata potpisanih od strane odgovornih lica. Sam sistem omogućava da se integritet samih podataka kao i pristup omogući samo ciljanim korisnicima sistema koji shodno privilegijama dobijaju svoja ovlašćenja nad dokumentima.

Skraćuje ciklus prodaje ubrzavanjem procesa potpisivanja ugovora i prateće dokumentacije

Previše vremena utrošeno na administarciju ugovora i prateće dokumentacije kao i sam proces potpisivanja znaju neretko da produže prodajni ciklus i uspore priliv novca po osnovu novih prodaja. e-Potpisivanja ovaj proces znatno ubrzava time što se ceo proces odvija elektronski i samim tim naše rešenje znatno eliminiše jedan od uzroka usporavanja prodajnog ciklusa, a to je potpisivanje ugovora i prateće dokumentacije.

Smanjuje operativne fixne troškove

Neretko operativni troškovi papira, distribucije dokumenanta, poštarine i administracije u kompanijama sa velikim brojem dokumenata zna imati znatan udeo u ukupnim troškovima kompanije. Upravo ABC e-Potpisivanje utiče na to da se ovaj tip troška zadrži na (neophodnom) minimumu i da ne raste s rastom broja dokumenata.

100% usklađenost sa zakonodavstvom

Sa zakonom nema šale. Uprkos čestim zakonodavnim promenama, ABC eSign je uvek 100% u skladu sa zakonom i poslednjim zakonskim regulativama.

Daje temelj za globalno poslovanje kompanijama

Digitalni potpisi su međunarodno prihvaćeni proces potpisivanja i verifikacije dokumenata, što omogućava kompanijama nesmetano obavljanje poslovnih transakcija sa globalnim partnerima na jednostavan i lak način.

Upotpunjuje proces digitalnog odobravanja dokumenata

Pored uštedele vremena u procesu traženja i odobravanja dokumentacije, elektronsko potpisivanje omogućava i elektronsku verifikaciju dokumenata i kompletiranje celog procesa jedinstvenim potpisom ovlašćenog lica za dati dokument.

Neki od klijenata kojima smo digitalizovali poslovanje

+10.000 aktivnih korisnika koji aktivno koriste ABC

Neke od funkcionalnosti zbog kojih eSign uspešno rešava gore navedene (i mnoge druge) izazove

Potpuna kontrola i praćenje potpisnika nad svim dokumentima

Elektronsko potpisivanje i vremenski žig (timestamp) koriste napredne sigurnosne tehnologije, kao što su enkripcija i autentifikacija, kako bi osigurali autentičnost i integritet digitalnih dokumenata i transakcija. Ove komponente ugrađene u sam alat podižu sigurnost i zaštitu podataka na najviši mogući nivo.

API koji pomaže da svi sistemi komuniciraju kao jedan

Postojeći API koji predstavlja integralni deo ABC platforme, omogućava lako i jednostavno povezivanje e-Potpisa sa drugim delovima ABC-a kao što su eArhiva ili eOffice, što omogućava da sistem i vaši procesi rade kao jedan tim.

Pravna sigurnost i garancije koje “papir” ne obezbeđuje

Elektronski vremenski žig daje elektronski potpisanim dokumentima pravni dokaz da nisu modifikovani od trenutka njegove primene. Ovaj sistem daje dodatnu sigurnost svim ugovornim stranama da su elementi ugovora identični sve vreme trajanja istog.

Industrije koje nam se najčešće obraćaju:

Lična dokumenta Ugovorna dokumenta Instrukcije za plaćanja Video zapisi umatičarenja Zahtevi i žalbe Ponude proizvoda...
Projektna dokumentacija Tehnička dokumentacija Uputstva za rukovanje Izveštaji o održavanju Izveštaji o kvarovima Radni nalozi...
Podnesci Procesna dokumentacija Predmetna dokumentacija Akti Zahtevi Zvanične objave...
Polise Ponude Prigovori Žalbe Štete Prevare...

Razlozi zašto se kompanije odlučuju za ABC eSign?

Sistem razvijen lokalno od strane domaćih eksperata, potpuno nezavisan od vendorskih rešenja.

Platforma zasnovana na mikroservisnoj arhitekturi i kontejnerizaciji na Kubernetesu.

Koristi proverene Angular i .Net Core komponente koji garantuju praćenje tehnoloških trendova.

Cloud-ready sistem koji u isto vreme omogućava korišćenje alata i kompanijama koje nemaju svoje hardverske resurse, kao i kompanijama koje imaju svoje data centre (on- premise).

Omogućava integraciju sa Active Directory-ijem vaše kompanije kao i Mail serverom.

Pruža veliku skalabilnost time što platforma podržava i mogućnost integracije sa već postojećim sistemima putem API-ja.

Zavirite i u sam proizvod.

Želite da saznate više detalja o mogućnostima implementacije ABC eSign u Vašoj kompaniji?

Popunite formular ispod i naši konsultanti će Vas kontaktirati kako biste zajedno uvideli da li je ABC eSign rešenje za Vaš biznis.