Home2023-12-08T09:40:21+01:00

Bez suvišnih koraka
u procesu arhiviranja, potpisivanja i
autorizacije dokumenata.

Jednostavno pratite i upravljajte dokumentima u organizaciji, od ulaza do deljenja sa klijentima i kolegama.

Uštedite operativno vreme i pojednostavite rad svih sektora
digitalizacijom tokova dokumentacije u vašoj organizaciji.

Cloud i on premise rešenje za digitalizaciju dokumentacije, efikasno implementirano u firmama od par
stotina do par desetina hiljada zaposlenih.

Šta čini ABC platformu
jedinstvenom?

Budite uvek sinhronizovani sa kolegama na procesima obrade dokumenatacije

ABC platforma omogućava da uvek i u svakom momentu budete sinhronizovani u komunikaciji sa kolegama i drugim sektorima i da znate gde, na koji način i ko je arhivirao, potpisao ili odobrio dokument.

Uspostavite kontrolu nad statusima, procesima i praćenju svih dokumenata unutar kompanije

ABC platfroma omogućava evidenciju i napredno praćenje svih dokumenata unutar kompanije, statusa i procesa unutar firme i to po svim atributima koje dokument poseduje.

Izveštavanje koje vam omogućava da sagledajte širu sliku procesa pogledom na samo jedan ekran

Sistem izveštavanja unutar ABC platforme je tako koncipiran da vam pruža uvid u širu sliku vašeg biznisa, ali na način koji je vama prihvatljiv, bez suvišnih detalja.

Šta je ABC DMS i koje sve segmente pokriva?

ABC platforma predstavlja skup jedinstvenih softverskih proizvoda koji za cilj imaju potpunu digitalizaciju procesa unutar jedne organizacije, kao i sve tipove dokumenata i dokumentacije koji kruže unutar jednog poslovnog sistema. ABC platforma predstavlja rešenje kako za pojedinačne sektore unutar kompanija, poput pravnog sektora, HR-a, compliance-a ili sektora održavanja, tako i za kompanije koje žele da sve sektore i procese objedine kroz jedno rešenje.

Zašto se firme od par zaposlenih do par hiljada zaposlenih
odlučuju za ABC?

Rešenje potpuno u skladu sa zakonodavstvom

Uprkos čestim zakonodavnim promenama, ABC platforma je uvek 100% u skladu sa zakonom. Naš lokalni razvojni tim svakodnevno prati novitete i omogućava korišćenje platforme u skladu sa njima.

Domaći razvoj i podrška

ABC platforma predstavlja domaći proizvod koji je lokalno razvijen i radi nezavisno od vendora. Sama podrška za ABC rešenje se odvija lokalno, od strane stručnjaka koji razumeju vaše potrebe i imaju iskustvo iz prakse.

Modularna platforma

ABC platforma dolazi u vidu modularnih aplikacija koje ABC softverski paket nudi, a koje pokrivaju sve faze “života” poslovne dokumentacije. Sve ove aplikacije rade nezavisno i omogućavaju kompanijama da postepeno digitalizuju svoje procese potpuno fleksibilno i jednostavno.

On premise i Cloud rešenje

ABC nudi dve opcije implementacije – na mestu korisnika (on-premise) ili u oblaku (cloud), uz redovnu mesečnu naknadu. ABC eArchive, ABC eOffice, ABC eSign, ABC Infoboard, ABC WebScan su samo neke od modularnih aplikacija koje ABC softverski paket nudi.

Neke od mnogobrojnih kompanija koje nam veruju

+10.000 korisnika koji aktivno koriste ABC

ABC eOffice

eOffice je aplikacija za digitalizovanje kancelarijskog poslovanja – od početne obrade dokumentacije, do efektivno optimizovanih poslovnih procesa. Veliku primenu ima u rešavanje neoptimizovanih procesa i neadekvatnih procedura u obradi i manipulacijom dokumenata.

Upravljanje predmetima

Klasifikacija dokumenta

Isporka korisniku/arhivi

ABC eArchive

Rešenje za elektronsko arhiviranje dokumenata u skadu sa svetskim standardima i lokalnom regulativom. ABC eArchive omogućava brzu i jednostavnu pretragu arhiviranih dokumenata, pregled u elektronskom obliku kao i informisanje o njihovoj fizičkoj lokaciji.

  • Napredna pretraga i virtuelno grupisanje dokumenata
  • Upravljanje životnim vekom dokumenta
  • Izveštavanje i Arhivska knjiga

Arhivska knjiga na “klik”

Pristup elektronskoj dokumentaciji

Lokaciranje dokumenta

ABC WebScan

Rešenje za praktičan rad na digitalizaciji dokumentacije iz fizičkog u digitalni oblik. ABC WebScan omogućava pojedinačno i masovno skeniranje dokumenata uz mogućnosti automatske separacije dokumenata na osnovu QR kodova i vodećih dokumenata.

  • Skeniranje kroz Web pretraživač
  • Ručna ili automatska separacija skeniranih dokumenata
  • Odabir željenog formata izlaznog dokumenta

Digitalizovanje dokumenata

Razdvajanje QR/ bar-kodovima

Smeštanje u e-arhivu

ABC eSign

Rešenje koje omogućava elektronsko potpisivanje i vremensko žigosanje dokumenata u skladu sa zahtevima lokalne regulative. ABC eSign pored regulatornih zahteva primenjuje najviše svetske standarde koji definišu formate i nivoe potpisa kao i najnaprednije algoritme kriptovanja dokumenata sa ciljem njihovog dugotrajnog čuvanja

  • Serversko ili lokalno elektronsko potpisivanje i vremensko žigosanje
  • Ručno ili automatsko zanavljanje vremenskih žigova

Provera validnosti elektronski potpisanih dokumenata

Kvalifikovani sertifikat

Kvalifikovani pečat

Vremenski žig

ABC InfoBoard

Praktična aplikacija za efikasnu komunikaciju među zaposlenima, kreiranje baze ekspertskog znanja i interno anketiranje. Ovaj alat firmama omogućava da digitalizuju interno znanje i omoguće jednostavniju komunikaciju između svih zaposlenih unutar kompanije.

Efikasna komunikacija

Anketiranje zaposlenih

Razmena pitanja/odgovora

Preuzmi besplatni E-book

Preuzmite kontrolu nad (kompletnom) dokumentacijom u kompaniji i saznajte zašto je to dobro učiniti već danas.

Želite da saznate više detalja o mogućnostima implementacije ABC eArhiva u Vašoj kompaniji?

Popunite formular ispod i naši konsultanti će Vas kontaktirati kako biste zajedno uvideli da li je ABC eArhiva rešenje za Vaš biznis.

Go to Top