Glavne prednosti koje eArhiva pruža vašem preduzeću

  1. nam je sve bliža, a sa sobom donosi značajne promene u sferi poslovanja.

Pre svega, govorimo o Uredbi o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku.

 

Ova uredba uvodi nove zakonske regulative koje će važiti za sva preduzeća na području Republike Srbije, a tiče se elektronskog arhiviranja dokumentacije.

Trenutno, kompanije imaju mogućnost da interno određuju način na koji će arhivirati i skladištiti elektronsku građu, ali sa početkom 2024. godine, i stupanjem novog zakona na snagu, to više neće biti mogućnost.

Kako biste svom preduzeću omogućili efektivno poslovanje, optimizovali produktivnost u narednom periodu, i izbegli zastoj u radu, neophodno je da se adekvatno pripremite.

 

Ali…

 

Pored svakodnevnih obaveza, bavljenje istraživanjem o zakonskim obavezama često predstavlja luksuz koji retko ko sebi može da priušti.

 

Zato je ASEE kreirao platformu ABC eArhiva – koja preuzima sav teret bavljenja regulativom na sebe, kako biste mogli da svoje resurse usmerite na glave aspekte svog poslovanja.

Sada ćemo detaljnije pogledati neke od benefita koje ova aplikacija donosi, počevši od najvažnijeg.

 

Štedite najvredniji resurs

Bilo da je reč o poslovnoj ili privatnoj sferi, jednog resursa nam nikada nije dosta – resursa vremena.

Kako zasićenje naših rasporeda neprestano raste, sve je teže organizovati vreme i naći način da ga efektivno iskoristimo. Imajući to u vidu, javila se i potreba za alatom koji omogućava organizacijama da uštede vreme i fokusiraju se na svoj posao.

 

Podzakonski akt koji 1. januara 2024. stupa na snagu predstavlja veliku promenu.

Novi uslovi rada neretko zahtevaju period prilagođavanja. Drugim rečima, značajna količina vremena odlazi na učenje, menjanje ritma rada i optimizaciju novog procesa rada.

 

Korisnici ABC eArhive već su prevazišli ovaj izazov, a novu godinu će dočekati spremni. Iskoristili su prednost rane primene ABC eArhive, što će njihovim organizacijama omogućiti nesmetano i kontinuirano poslovanje nezavisno od zakonske promene.

 

Imate kompletno regulisano poslovanje

Budući podzakonski akt je jasan u svojim zahtevima za elektronsko arhiviranje. Pritom, kada stupi na snagu, neće biti izuzetaka – regulative su jasno postavljene za sva preduzeća podjednako.

Implementacijom ABC eArhive kompaniju lišavate brige o ovim problemima. Platforma je napravljena u skladu sa zakonom, tako da možete poslovati sa potpunom sigurnošću da nećete naići na problem sa regulativom. Još jedna značajna briga manje.

Najbolje od svega je što se to odnosi i na potencijalne buduće zakonske promene.

ABC eArhiva kontinuirano prati regulatorne zahteve, kao i izmene koje slede. U slučaju stupanja novog podzakonskog akta u budućnosti, uopšte se ne morate time baviti. Poslujte mirne glave, uvereni da je ASEE tim već pokrio sve zahteve.

 

eArhiva se koriguje prema vašim potrebama

ABC eArhiva radi kako u skladu sa regulativom, tako i u skladu sa potrebama vaše kompanije.

Svako preduzeće ima specifične potrebe i zahteve. 

Bilo da je reč o načinu kategorizacije digitalnog materijala, bezbednosti, izveštavanja ili lakoći pristupa – softver o kome je ovde reč pruža osvežavajuću dozu fleksibilnosti u oblikovanju toka rada. 

Imate mogućnost da:

  • kreirate lične ,,perspektive” na arhivirana dokumenta,
  • upravljate ličnim notifikacijama svakog korisnika,
  • snimate napredne pretrage za ponovno korišćenje,
  • kreirate lične ad-hoc izveštaje,
  • pratite dokumente od posebnog interesa.

 

Tu smo za sve vaše upite

Pomenuli smo da je vreme najvredniji resurs. Do kraja godine nije ostalo puno, ali preduzeća još uvek imaju mogućnost da se lagodno pripreme za promene koje slede.

Ukoliko vam možemo pružiti neke dodatne informacije o ABC eArhivi, rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja.

Kontaktirajte nas putem mail-a abc@asseco-see.com ili putem kontakt telefona (+381)64 871 2141.

ASEE Admin

Published On: November 6th, 20233.3 min read

Podeli

Još vesti od ABC ASEE