Prebacite sve papire u digitalni format, bez da imate zastoja u poslovanju.

Startujte sa digitalizaciom dokumentacije u jednom danu.

Praktična i jednostavna aplikacija za prebacivanje papirnih dokumenata u digitalni format.

Upoznajte ABC WebScan mogućnosti za kompanije koje ne žele više da rade sa papirnim formatima.

Laka i jednostavna konverzija papirnih dokumeanta u elektronski oblik (digitizacija) koja počinje na samom prijemu dokumenata.

Sistem koji po zadatim atributima automatski prepoznaje tipove dokumenata prilikom skeniranja i omogućava dalju laku i jednostavnu pretragu.

 

Skenirani dokument automatski zamenjuje postojeću verziju istog dokumenta čineću bazu jedinstvenom.

 

Šta WebScan donosi kompanijama (i zašto uopšte kompanije ulažu u WebScan)?

Upoznajte WebScan koji kod kompanija sa velikim brojem dokumenata na ulazu rešava izazove u procesu arhiviranja i odlaganja.

 

Podaci za odlučivanje dostupni u realnom vremenu

Za razliku od papirne obrade dokumenata kod kojih postoji vreme čekanja od trenutka dobijanja podatka do dostupnosti istih ljudima koji donose odluke, WebScan-a omogućava da su svi podaci dostupni u realnom vremenu.

Na ovaj način naši sistem znatno utiče na brzinu dolaženja do podataka koji su bitni za donošenja odluka i time kompaniju čini efikasnijom u delu donošenja odluka.

Lakša i brža saradnja sektora unutar kompanije

Sa WebScan-om možete slobodno preskočiti zadatak pravljenja kopija datoteka za deljenje sa kolegama. Samo im jednostavno pošaljite e-poštu koja u sebi sadrži sve potrebne linkove i sarađujte s njima nad istim dokumentima u realnom vremenu, čak i kada niste u istoj prostoriji (pogotovu idealno za firme kod kojih je rad od kuće opcija).

Brzo snalaženje sa podacima i jednostavan rad nad datotekama

Umesto da se pojedinačno krećete kroz bezbroj fascikli u potrazi za datotekom ili fajlom koji vam je potreban, jednostavno unesite ono što tražite u traku za pretragu i odmah pronađite datoteku nad kojom ste želeli da radite kako vi, tako i ostatak kompanije (u isto vreme).

100% zelena tehnologija

Iako je ovaj faktor neretko manje u fokusu kompanija, samo korišćenje zelene tehnologije može znatno uticati na umanjenje (ili kontrolu) fixnih operativnih troškova kao što su registratori, mesta za skladištenje i transport od – do lokacije za arhiviranje.

Neki od klijenata kojima smo digitalizovali poslovanje

+10.000 aktivnih korisnika koji aktivno koriste ABC

Zašto je ABC WebScan rešenje za kompanije koje osećaju da vreme utrošeno na rad sa papirima može biti produktivnije investirano.

Predefinisani procesi za čuvanja fajlova

Predefinisani procesi automatskog čuvanja fajlova u adekvatne datoteke
omogućavaju digitalno grupisanje dokumenata na način koji je kompaniji neophodan za efikasno korišćenje.

Dubinske pretrage po bilo kom atributu

Dubinska pretraga omogućavaju jednostavno kreiranje upita nad celom bazom digitalnih dokumenata u jedinstveno polje za pretragu, a sve u cilju dobijanja željenih rezultata na klik (umesto menuelne navigacije kroz foldere)

API koji spaja sve proizvode u jedan sistem

API funkcionalnost omogućava da se sistem WebScan-a integriše sa ostalim ABC produktima i na taj način kreira jedinstvena platforma za kompletnu digitalizaciju.

Industrije koje nam se najčešće obraćaju:

Lična dokumenta Ugovorna dokumenta Instrukcije za plaćanja Video zapisi umatičarenja Zahtevi i žalbe Ponude proizvoda...
Projektna dokumentacija Tehnička dokumentacija Uputstva za rukovanje Izveštaji o održavanju Izveštaji o kvarovima Radni nalozi...
Podnesci Procesna dokumentacija Predmetna dokumentacija Akti Zahtevi Zvanične objave...
Polise Ponude Prigovori Žalbe Štete Prevare...

Razlozi zašto se kompanije odlučuju za ABC WebScan?

Sistem razvijen lokalno od strane domaćih eksperata, potpuno nezavisan od vendorskih rešenja.

Platforma zasnovana na mikroservisnoj arhitekturi i kontejnerizaciji na Kubernetesu.

Koristi proverene Angular i .Net Core komponente koji garantuju praćenje tehnoloških trendova.

Cloud-ready sistem koji u isto vreme omogućava korišćenje alata i kompanijama koje nemaju svoje hardverske resurse, kao i kompanijama koje imaju svoje data centre (on- premise).

Omogućava integraciju sa Active Directory-ijem vaše kompanije kao i Mail serverom.

Pruža veliku skalabilnost time što platforma podržava i mogućnost integracije sa već postojećim sistemima putem API-ja.

Zavirite i u sam proizvod.

Želite da saznate više detalja o mogućnostima implementacije ABC WebScan u Vašoj kompaniji?

Popunite formular ispod i naši konsultanti će Vas kontaktirati kako biste zajedno uvideli da li je ABC WebScan rešenje za Vaš biznis.