Uradite više stvari za isto vreme, tako što ćete digitalizovati kancelarijske procese.

Digitalizujte dokumentaciju od momenta prijema do izdavanja.

Jednostavan sistem za kompanije sa velikim brojem različitih dokumenata koje žele da pojednostave kancelarijske procese.

Upoznajte ključne benefite ABC eOffice koji pomažu kompanijama da kancelarijske procese rade na najjefikasniji mogući način.

Digitalizacija dokumenata na prijemu

Sistem za digitalizaciju dokumenata na prijemu i elektronsko evidentiranje dokumanata u organizacijama svih veličina.

Elektronsko kolaboracija unutar organizacije

Sistem za elektronsko delegiranje internih
zadataka, definisanje statusa i rokova kao i
ad-hoc zadataka.

Kreiranje procesa koji će 100% odgovarati biznisu

Sistem koji omogućava kreiranje unapred definisanih e-procesa ili e-procedura prema potrebama biznisa

Elektronsko odobravanje dokumenata

Sistem koji omogućava kontrolu procesa prema zahtevu,
odobrenja u nizu i
paralelno odobravanje, elektronski
potpis na dokumentima i verifikaciju.

Koje poslovne izazove eOffice rešava u kompanijama sa velikim brojem (različitih) dokumenata i procesa?

Znatna ušteda vremena i resursa za kompanije sa velikim brojem dokumenata koja se postiže implementacijom jednostavnog, a moćnog sistema.

Višestruku ubrzava proces delegiranja i dolaženja do finalnog dokumenta

Ako je potrebno izdvojiti jedan faktor koji u kompanijama utiče na efikasnost, onda bi to bilo adekvatan proces traženja poslednje verzije dokumenta i sam proces daljeg delegiranja nad istim.eKancelarija digitalizacijom dokumenata može značajno ubrzati proces dolaženja do finale verzije dokumenata i delegiranja zahvaljujući lakoj dostupnosti, bržoj komunikacij i smanjenju grešaka u obradi dokumenata što ubrzava proces delegiranja i u konačnici povećava efikasnost.

Skraćuje vreme potrebno za pretragu pojedinačnog dokumenta

Rastom broja ulaznih i izlaznih dokumenata, kompanije dolaze do izazova brzine pretrage i rukovanja dokumentima koji se nalaze u papirnom obliku. eKancelarija digitalizacijom dokumenata omogućava da se isti lako i brzo mogu pretraživati i pronaći što smanjuje vreme potrebno za traženje potrebnih informacija i pojednostavljuje ceo proces.

Potpuno bezbedno čuvanje bitne dokumentacije i podataka kao i definisanje nivoa pristupa

eKancelarija omogćava da čuvate dokumente i datoteke na potpuno bezbedan način time što obezbeđuje napredne sisteme autorizacije i autentifikacije koristeći alate kao što su dvofaktorna autentifikacija koja omogućava dodeljivanje stepena privilegija korisnicima sistema.

Automatizuje procese koji nastaju u kompanijama s rastom obima dokumenata

S rastom firme prirodno raste i broj dokumenata koji kruži unutar organizacije. Alat kao što je eKancelarija omogućuje automatizaciju radnji poput generisanja, indexiranja, distribucije, arhiviranja i praćenja promena u dokumentima, čime se smanjuje vreme potrebno za ručne radnje i povećava efektivnost celog sistema.

Potpuno digitalno odobravanje dokumenata

Uštedele vremena koje zaposleni posvećuju na proces traženja i odobravanja dokumentacije, u firmama sa velikim brojem dokumenta i procesa znaju biti znatne, a benfiti mnogostruki – od boljeg servisa ka klijentima do efikasnije organizacije.

Neki od klijenata kojima smo digitalizovali poslovanje

+10.000 aktivnih korisnika koji aktivno koriste ABC

Neke od funkcionalnosti zbog kojih eOffice uspešno rešava gore navedene (i mnoge druge) izazove

Predefinisani kancelarijski procesi na raspolaganju

Predefinisani procesi unutar sistema omogućavaju efektivne pretrage koje kreiraju virtuelno grupisanje dokumenata po
atributima do tri nivoa, a samo grupisanje može biti definisano kao opšte ili lično grupisanje iz ugla korisnika.

Napredni sistem pretrage po svim podacima isčitanih sa dokumenata

Napredna pretraga unutar eOffice omogućene indexiranjem i atribuiranjem podataka omogućavaju kreiranje
kompleksnih upita ka sistemu koje za cilj imaju dobijanja željenih rezultata u realnom vremenu.

API koji s lakoćom spaja sve ABC proizvode u jedan sistem

API sistem koji čini sastavni deo eOffice čini ovaj sistem lako dostupnim za druge sisteme unutar ABC platforme kojima se može s lakoćom pristupiti preko
izloženih metoda za integraciju sa drugim sistemima.

Interna i eksterna komunikacija na jednom mestu

Deljeni link na osnovu zahteva je jedna od glavnih funkcionalnosti koja omogućava jednostanu komunikaciju. Digitalizovana dokumenta se
mogu podeliti korisnicima koji nemaju pristup (interno
i/ili eksterno) preko vremenski ograničenog linka čime se ubrzava komunikacija znatno.

Neke od industrija kojima smo uspešno digitalizovali poslovanje:

Lična dokumenta Ugovorna dokumenta Instrukcije za plaćanja Video zapisi umatičarenja Zahtevi i žalbe Ponude proizvoda...
Projektna dokumentacija Tehnička dokumentacija Uputstva za rukovanje Izveštaji o održavanju Izveštaji o kvarovima Radni nalozi...
Podnesci Procesna dokumentacija Predmetna dokumentacija Akti Zahtevi Zvanične objave...
Polise Ponude Prigovori Žalbe Štete Prevare...

Razlozi zašto se kompanije odlučuju za ABC eOffice?

Sistem razvijen lokalno od strane domaćih eksperata, potpuno nezavisan od vendorskih rešenja.

Efikasna raspodela radnih zadataka u skladu sa ulogama zaposlenih, pregledno praćenje toka obrade uz delegiranje, rokove i notifikacije – brže i jednostavnije odlučivanje, odobravanje, tokovi i isporuka dokumenta i postizanje svih ciljeva obrade

Integritet podataka je proveren i garantovan centralizacijom smeštaja podataka, kategorisanih dokumenata i njihovih verzija – bez lutanja, dilema o ispravnoj verziji ili o ažurnosti podataka

Pretrage se brzo i jednostavno pokreću, kako kroz same dokumente, tako i kroz sve opisne podatke: datum nastanka, kategorija dokumenta, status predmeta u obradi, nivo poverljivosti ili kroz opise koje ste sami pridružili dokumentaciji – ušteda vremena i fokus na suštinu posla

Mogućnosti digitalizacije skeniranjem (ABC WebScan), elektronskog potpisivanja uz vremenski žig (ABC eSign) i pouzdanog arhiviranja u skladu sa regulativom (ABC eArchive) – obuhvatan sistem za fluidno i pouzdano administrativno poslovanje

Cloud-ready sistem koji u isto vreme omogućava korišćenje alata i kompanijama koje nemaju svoje hardverske resurse, kao i kompanijama koje imaju svoje data centre (on- premise).

Zavirite i u sam proizvod.

Želite da saznate više detalja o mogućnostima implementacije ABC eOffice u vašoj kompaniji?

Popunite formular ispod i naši konsultanti će vas kontaktirati kako biste zajedno uvideli da li je ABC eOffice rešenje za vaš biznis.