Politika privatnosti i politika kolačića vezano za sajtove Asseco SEE

Asseco SEE (ASEE) je prisutna tamo gde se tehnologija i poslovanje spajaju sa svakodnevnim životom. Ukupno iskustvo sa svih tržišnih sektora omogućava nam da stvaramo pouzdane i napredne proizvode.

Poslujemo globalno, ali nikada ne gubimo iz vida ljudsku i socijalnu dimenziju našeg rada. Znamo da nečiji život ili finansijska budućnost može zavisiti od naših rešenja. Preuzimamo potpunu odgovornost za projekte koje sprovodimo. Na taj način gradimo poverenje i ugled našeg brenda već godinama.

Asseco South Eastern Europe S.A., sa sedištem u Poljskoj, registrovana na adresi Olchowa Street 14, Rzeszów (35-322), upisana kod Okružnog suda u Rzeszówu, XII odeljenje za privredne subjekte Nacionalnog registra privrednika pod brojem KRS br. 0000284571 (Asseco SEE ili ASEE) je kontrolor ličnih podataka koje prikuplja od korisnika sajtova ASEE.

ASEE teži da se pridržava najviših standarda upravljanja, komunikacije i transparentnosti. Osnova našeg poslovanja uključuje poštovanje važećih zakona i propisa o zaštiti privatnosti i ličnih podataka. Posebno cenimo poštovanje privatnosti korisnika koji posećuju naše sajtove.

Svrha politike

Ova politika se odnosi na sve veb sajtove u okviru domena www.asee.co i www.see.asseco.com, koji su u vlasništvu ASEE (Asseco South Eastern Europe S.A.), u daljem tekstu nazvani ASEE sajtovi.

Asseco South Eastern Europe S.A. deklariše da se ASEE sajtovi vode s maksimalnom pažnjom, u skladu s pravilima tehničkog znanja i profesionalizma, kao i u skladu s važećim zakonskim propisima, posebno onima koji štite privatnost korisnika internet sajtova:

Uredba br. 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta EU od 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i stavljanju van snage Direktive 95/46/EC, Službeni glasnik Evropske unije L. 2016 br. 119/1 (u daljem tekstu “GDPR”); Zakon od 18. jula 2002. o pružanju usluga putem elektronskih komunikacija, Službeni glasnik iz 2013, stavka 1422, kako je izmenjen; Zakon od 16. jula 2004. o telekomunikacijama, Službeni glasnik iz 2014, stavka 243, kako je izmenjen.

Otkrivanje ličnih podataka

Obaveštavamo vas da sve kompanije koje pripadaju ASEE kapitalnoj grupi mogu imati pristup ličnim podacima i kolačićima koji su sačuvani na ASEE sajtovima. U tom slučaju, prenos takvih podataka ispunjava sve zahteve koji proizilaze iz gore pomenutih zakonskih propisa. Spisak kompanija koje pripadaju ASEE kapitalnoj grupi možete pronaći ovde: https://see.asseco.com/about/group-structure/.

U slučaju kada je to neophodno za pravilno funkcionisanje ASEE sajtova ili u druge svrhe navedene u ovoj politici privatnosti, gde je obrada podataka korisnika sajtova neophodna, obrada podataka može biti poverena subjektima koji ne pripadaju ASEE kapitalnoj grupi. U tom slučaju, obrada podataka vrši se na osnovu ugovora o prenosu podataka i ispunjava sve zahteve koji proizilaze iz GDPR-a.

Prikupljanje podataka

U skladu s prihvaćenom praksom većine web servisa, čuvamo HTTP upite poslate na naš server. To znači da znamo javne IP adrese s kojih korisnici pregledaju informacije našeg servisa. Pregledani resursi identifikovani su URL adresama. Takođe znamo sledeće:

vreme dolaska upita; vreme potrebno za slanje odgovora; naziv klijentske stanice – identifikacija se izvršava putem HTTP protokola; informacije o greškama koje su se dogodile prilikom izvršavanja HTTP transakcije; URL adresa sajta koji je korisnik prethodno posetio (referentni link) – ako je prelazak na stranicu kancelarije izvršen putem linka; informacije o pregledaču korisnika.

Lični podaci prikupljeni putem ASEE sajtova mogu se koristiti u sledeće svrhe:

 1. Marketinška komunikacija o sopstvenim proizvodima ili uslugama,
 2. Svrhe procesa zapošljavanja,
 3. Upotreba telekomunikacionih uređaja u svrhu direktne marketing komunikacije,
 4. Primanje komercijalnih informacija putem elektronskih sredstava,
 5. Pružanje informacija o strukturi ASEE Grupe.

Dodatno, ASEE takođe može obrađivati lične podatke u sledeće svrhe:

 • U svrhu ispunjavanja zakonskih obaveza koje se odnose na ASEE (član 6, stav 1, tačka (c) GDPR),
 • U cilju zaštite naših zakonitih interesa, uključujući arhiviranje podataka, zaštitu od potraživanja i ostvarivanje naših zahteva.

U situaciji kada korisnik otkrije lične podatke treće osobe u obrascu/upitniku, pretpostavlja se da korisnik ima odgovarajuću saglasnost osobe čije podatke je otkrio.

Korisnik ima pravo da pregleda i ispravi netačne ili nepotpune lične podatke. Bez obzira na to, korisnik ima pravo da u svakom trenutku zahteva da se prestane s obradom njegovih ličnih podataka – da se podaci obrišu. Oblik podnošenja takvog zahteva je preciziran prilikom prikupljanja podataka.

Napominjemo da ASEE sajtovi ne prikupljaju, ne prate niti proveravaju informacije o uzrastu korisnika koji ih posećuju ili bilo koje druge informacije koje bi omogućile ASEE da utvrdi da li korisnik (uključujući primaoca i korisnika e-mail lista, učesnika u istraživanju putem upitnika i lica koja učestvuju u nagradnim konkursima organizovanim putem sajtova) ima sposobnost za pravne radnje.

Lica koja nemaju punu sposobnost za pravne radnje ne bi trebalo da vrše narudžbine ili se prijavljuju za usluge koje pružaju sajtovi, osim ako njihovi zakonski zastupnici daju svoj pristanak ukoliko je takav pristanak dovoljan prema važećim zakonskim propisima.

Kolačići

ASEE sajtovi koriste tzv. kolačiće ili druge tehnologije koje imaju slične ili ekvivalentne funkcije kao kolačići, odnosno informacije koje se čuvaju na uređaju korisnika koji posećuje sajtove. Kolačići se automatski preuzimaju i koriste na sajtovima pri svakom povezivanju sa uređajem korisnika. Čuvanje podataka u kolačićima i prikupljanje podataka sa sajtova zahteva vaš pristanak (član 173 Zakona o telekomunikacijama od 16. jula 2004. godine).

ASEE sajtovi koriste kolačiće u cilju:

 • Prilagođavanja sadržaja sajtova uređaju korisnika, čuvanja individualnih podešavanja korisnika i optimizacije korišćenja sajtova;
 • Poboljšanja bezbednosti putem kontrole kršenja pravila u procesu korišćenja sajtova;
 • Dobijanja kolektivnih, anonimnih statistika radi unapređenja funkcionalnosti sajtova;
 • Održavanja sesije korisnika (ovo se odnosi na sajtove sa mogućnošću prijave korisnika) tako da korisnik ne mora ponovno da se prijavljuje sa svojim korisničkim imenom i lozinkom na svakom sajtu;
 • Omogućavanja osnovnih funkcionalnosti sajtova (npr. čuvanje posećenih stranica kako bi se one obnovile na zahtev korisnika);
 • Za reklamne i marketinške svrhe, kako bi se prilagodio sadržaj reklama prikazanih na ASEE sajtovima i na drugim sajtovima prema korisnikovim preferencijama.

Kao deo ASEE sajtova, koristimo sledeće vrste kolačića:

 • Sesijski kolačići (privremeni) – čuvaju se na uređaju korisnika samo tokom korišćenja sajtova, odnosno do odjavljivanja, zatvaranja sajta ili zatvaranja pregledača koji koristi korisnik;
 • Trajni kolačići – ostaju na uređaju korisnika dok ne istekne njihov životni ciklus (parametar vremena trajanja koji se postavlja za kolačić) ili dok ih korisnik ne ukloni;
 • CSRF tokeni – koriste se radi poboljšanja bezbednosti.

Posebne vrste kolačića čuvaju se u sledećim periodima:

 • Sesijski kolačići (privremeni) – 11 meseci;
 • Trajni kolačići – 11 meseci;
 • CSRF tokeni – 11 meseci.

Podešavanja vezana za kolačiće su individualna za svaki internet pregledač. Svaki korisnik može odabrati da odbije upotrebu kolačića ili da ograniči prihvatanje kolačića u određenoj meri na svom uređaju. Napominjemo da to može uticati na udobnost korišćenja sajtova i dovesti do nedostatka ili nepropisnog prikaza većine sajtova. U nekim slučajevima, moguće je postaviti pregledač tako da traži korisnički pristanak za instalaciju kolačića. To omogućava korisniku kontrolu nad kolačićima, ali može usporiti pregledač.

Ako prihvatite kolačiće, to znači da će biti smešteni na vaš uređaj i da će ASEE grupa čuvati informacije na vašem uređaju i imati pristup njima.

Da biste lako upravljali kolačićima, izaberite preferirani pregledač i pratite uputstva:

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Chrome
 • Opera
 • Safari

Mobilni uređaji:

 • Android 4+
 • iOS 5+
 • IE Mobile 11+

Dostupnost sajtova

ASEE sajtovi mogu sadržati linkove ka internet sajtovima drugih entiteta. Asseco South Eastern Europe S.A. nema uticaj na politiku privatnosti takvih entiteta i nije odgovoran za takvu politiku.

PR i Marketing

Sve informacije, uključujući lične podatke, koje korisnik dostavi putem ASEE sajtova ili pruži tokom učešća u različitim sastancima koje organizuju entiteti ASEE Grupe mogu se koristiti u marketinške i PR svrhe kao deo različitih marketinških kampanja koje sprovode entiteti ASEE Grupe, pod uslovom da korisnik izrazi odgovarajući pristanak u skladu s GDPR-om ili Zakonom o telekomunikacijama od 16. jula 2004. godine. Korisnikov pristanak je ekvivalentan prihvatanju primanja komercijalnih informacija. Lični podaci neće biti automatski obrađivani (uključujući profilisanje).

Regrutacija

ASEE sajtovi mogu biti uključeni u regrutaciju novog osoblja, pripravnika, stažista, partnera za Asseco South Eastern Europe S.A. ili druge entitete ASEE Grupe. Lični podaci dobijeni na ovaj način koriste se isključivo u svrhu regrutacije, kao deo trenutnih i budućih procesa regrutacije. Ispunjavanjem obrasca za regrutaciju, korisnik može izraziti pristanak za učešće u trenutnim i budućim procesima regrutacije koje sprovodi ASEE Grupa. Pristanak se odnosi na sve dokumente koje korisnik dostavi u okviru procesa regrutacije.

Dostupnost informacija klijentima i partnerima

Lični podaci i informacije koje korisnik dostavi putem ASEE sajtova mogu se koristiti za razvoj i upravljanje poslovnim odnosima entiteta ASEE Grupe sa korisnikom koji predstavlja Partnera ili Klijenta. Posebno, mogu se slati komercijalne, proizvodne, marketinške informacije ili informacije o partnerskim programima. Entiteti ASEE Grupe zadržavaju pravo da dostupnost takvih informacija omoguće drugim povezanim entitetima u cilju pružanja usluga, ukoliko je to moguće u procesu dostupnosti takvih informacija.

Transfer ličnih podataka unutar ASEE Capital Group i van Evropskog ekonomskog prostora (EEA)

Lični podaci koje nam pružite mogu biti preneti, čuvani ili pristupani izvan Evropskog ekonomskog prostora (“EEA”), posebno podaci se mogu prenositi kompanijama ASEE Grupe sa sedištem van EEA. Takođe, podaci mogu biti obrađivani od strane osoblja koje radi izvan EEA, a koje radi za ASEE Grupu. Lični podaci se posebno prenose unutar ASEE Grupe u sledeće zemlje van EEA, na osnovu standardnih ugovornih klauzula: Srbija, Republika Kosovo, Bosna i Hercegovina, Republika Severna Makedonija, Republika Moldavija, Republika Albanija, Crna Gora, Republika Turska, Andora, Dominikanska Republika, Kolumbija, Peru, Egipat. Navedeni spisak može biti promenjen, punu trenutnu listu zemalja možete pronaći ovde: https://see.asseco.com/about/group-structure/. Kada ASEE prenosi lične podatke izvan EEA, obezbeđuje se da se zaštiti na način koji je u skladu s načinom na koji ASEE štiti podatke u EEA, posebno ASEE prenosi podatke na osnovu ugovora sa standardnim ugovornim klauzulama koje je usvojila Evropska komisija ili na osnovu odluke Evropske komisije o adekvatnom nivou zaštite podataka koji se koristi u datoj zemlji.

Koliko dugo se čuvaju lični podaci

Opšti pravilo je da će pruženi podaci biti obrađivani u periodu potrebnom za postizanje svrhe za koju su podaci pruženi, osim ako zakon ne određuje drugačije – zakoni mogu postaviti minimalni period tokom kojeg moramo čuvati lične podatke.

Lični podaci – u zavisnosti od svrhe za koju su pruženi – biće obrađivani u sledećim periodima:

 • U svrhe marketinga, podaci se čuvaju do 5 godina od poslednjeg kontakta.
 • U svrhe procesa zapošljavanja, podaci se čuvaju do 2 godine.
 • U svrhu primanja komercijalnih informacija putem elektronskih sredstava, podaci se čuvaju do 5 godina od poslednjeg kontakta.

Kontakti regionalnih zvaničnika za zaštitu privatnosti ili pitanja zaštite ličnih podataka:

 1. Asseco South Eastern Europe S.A. (Sedište: Poljska)

 2. Asseco SEE SRL (Rumunija)

  • Email: dpo@asseco-see.com
  • Telefon: +40 21 206 45 00
  • Adresa: Nema posebno navedene adrese
 3. Payten d.o.o. (Hrvatska)

  • Email: hr.dpo@payten.com
  • Telefon: +385 1 3030 000
  • Adresa: Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, Croatia
 4. Payten d.o.o. (Srbija)

  • Email: rs.dpo@payten.com
  • Telefon: + 381 11 2099 609
  • Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 10b/2, 11000 Belgrade, Serbia
 5. Asseco SEE d.o.o. (Hrvatska)

  • Email: dpo@asseco-see.hr
  • Telefon: +385 1 3030 000
  • Adresa: Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, Croatia
 6. Asseco SEE d.o.o. Beograd (Srbija)

  • Email: dpo@asseco-see.rs
  • Telefon: +381 11 2013 111 / Mobilni: +381 64 87 12 043
  • Adresa: Bulevar Milutina Milankovića 19G, 11070 Belgrade, Serbia
 7. Asseco SEE d.o.o.e.l. (Severna Makedonija)

  • Email: oficer@asseco-see.mk
  • Telefon: +389 2 3248 000
  • Adresa: ASEE, Naroden Front 17, 1000 Skopje, Macedonia