Arhivsko poslovanje 100% u skladu sa regulativom.

Upoznajte sistem za efikasno e-arhiviranje dokumenata.

Šta je ABC eArhiva i čemu ona služi?

Sistem za digitalnu obradu, arhiviranje i manipulacijom svih vrsta dokumenata unutar jedne kompanije.

Elektronsko arhiviranje dokumentacije

Rešenje koje na jednom mestu čuva u elektronskom formatu svu dokumentaciju i dokumenta koja se nalaze unutar kompanije. Idealno za firme koje imaju fizičku arhivu na više lokacija, a koje žele da objedine sve na jednom mestu radi lakše manipulacije dokumentacijom.

Elektronsko praćenje verzija i statusa dokumenata

Sistem za evidenciju i praćenje verzije, statusa i validnosti svih arhiviranih dokumenata. Idealno rešenje za firme sa više koraka u procesu rada ili obradi dokumentacije.

Sigurno i efikasno deljenje arhiviranih dokumenata

Elektronsko upravljanje zahtevima i potpuno bezbedno deljenje dokumenata kako sa internim tako i sa eksternim korisnicima. Idealno za firme sa eksternom revizijom, u saradnji sa bankama i nadležnim institucijama.

Kreiranje arhivske knjige na klik

Mogućnost kreiranja arhivske knjige na klik kompanija omogućava da svu neophodnu dokumentaciju popiše i kada za to dođe vreme, jednostavno izdvoji i izluči dokumentaciju kojoj je istekao rok čuvanja.

Koje izazove ABC eArhiva rešava u kompanijama sa velikim brojem dokumenata?

Od uštede na prostoru za čuvanje dokumenata, do brzog i lakog dolaženja do potrebnih informacija.

Nema više traženja poslednje verzije dokumenata,

Kompanije se danas više nego ikad “bore” sa višestrukim izvorima podataka i odvojenim arhivama koje često mogu dovesti do situacije dupliciranja verzija dokumenata koje prouzrokuju dalje greške u radu i znatno trošenje vremena na traženje poslednje verzije. Centralizacijom podataka se eliminiše zavisnost o pojedincu i pojedinačnom načinu arhiviranja i pojednostavljuje pristup kompanijskim informacijama.

Arhiviranje i centralizacija velikog broja dokumenata koja ne oduzima (suvišno) vreme

Pored centralizacije podataka koja donosi firmama sigurnost i tačnost u radu, jednostavnost rukovanja velikim brojem različitih dokumenata, fajlova i dokumentacije u isto vreme je izazov #2 koji kompanijama troši znatno vreme i kreira dodatne troškove u radu, a koje eArhiva svojim naprednim sistemom za obradu velikog broja zapisa u realnom vremenu, uspešno rešava.

Bitni podaci potpuno bezbedni od krađe i zloupotreba

Da bi zaštitio vaš biznis i vašu dokumentaciju od krađe ili gubitka podataka, ABC e-Arhiva koristi najnaprednije sigurnosne elemente koji uključuju autentifikaciju korisnika, ekripciju podataka, kontrole pristupa i mnoge druge korake koji garantuju bezbednost u radu sa dokumentima i informacijama.

100% usklađenost sa zakonodavstvom

Sa zakonom nema šale. Uprkos čestim zakonodavnim promenama, ABC e-Arhiva je uvek 100% u skladu sa zakonom. Potrebna dokumenta za nadležne institucije su vam dostupna na klik.

Eliminacija vidljivih i skrivenih troškova

Sve veći broj kompanija okreće se specijalizovanim softverskim rešenjima kako bi eliminisale vidljive i skrivene troškove. Od uštede vrema koje zaposleni posvećuju traženju i odobravanju dokumentacije, preko optimizovanja nejasnih procedure pa do smanjivanja izdatke za papir, tonere, štampače, arhivski prostor ili skladištenje papirne dokumentacije, a sve sa ciljem što efikasnijeg poslovanja.

Efikasnije rukovanje arhiviranim dokumentima

Uštede vremena koje zaposleni posvećuju na proces traženja i odobravanja dokumentacije, u firmama sa velikim brojem dokumenta i procesa znaju biti znatne, a benefiti mnogostruki – od boljeg servisa ka klijentima do efikasnije organizacije.

Neki od klijenata kojima smo digitalizovali poslovanje

+10.000 aktivnih korisnika koji aktivno koriste ABC

Neke od funkcionalnosti zbog kojih eArhiva uspešno rešava gore navedene (i mnoge druge) izazove

  Kreiranje ličnih korisničkih grupisanja arhiviranih dokumenata

Napredno definisanje kriterijuma pretraga

 Pristup i pregled preko mobilnog telefona (iOS i Android)

Verifikacija dokumenata po principu 4 eyes

 Upravljanje notifikacijama i kanalima njihovog dostavljanja

Ad-hoc kreiranje izveštaja

 Konfigurabilnost tipova dokumenata, šema i atributa

 Upravljanje polisama čuvanja, izlučivanja i arhivskom knjigom

Primeri industrija i tipova dokumenata čije upravaljanje može da se optimizuje korišćenjem ABC eArchive

Lična dokumenta Ugovorna dokumenta Instrukcije za plaćanja Video zapisi umatičarenja Zahtevi i žalbe Ponude proizvoda...
Projektna dokumentacija Tehnička dokumentacija Uputstva za rukovanje Izveštaji o održavanju Izveštaji o kvarovima Radni nalozi...
Podnesci Procesna dokumentacija Predmetna dokumentacija Akti Zahtevi Zvanične objave...
Polise Ponude Prigovori Žalbe Štete Prevare...

Razlozi zašto se kompanije odlučuju za ABC eArhivu

Sistem razvijen lokalno od strane domaćih eksperata, potpuno nezavisan od vendorskih rešenja.

Potpuna usklađenost sa zakonskom regulativom, u svakom trenutku.

Platforma zasnovana na mikroservisnoj arhitekturi koja omogućava da sistem raste sa vama i vašim obimom dokumentacije i složenosti procesa.

Cloud-ready sistem koji u isto vreme omogućava korišćenje alata i kompanijama koje nemaju svoje hardverske resurse, kao i kompanijama koje imaju svoje data centre (on- premise).

Sistem razvijen tako da je nezavistan od proizvođača i daje potpunu slobodu samoj kompaniji/korisniku u daljem samostalnom održavanju.

Pruža veliku skalabilnost time što platforma podržava i mogućnost integracije sa već postojećim sistemima putem API-ja.

Zavirite i u sam proizvod.

Želite da saznate više detalja o mogućnostima implementacije ABC eArhiva u Vašoj kompaniji?

Popunite formular ispod i naši konsultanti će Vas kontaktirati kako biste zajedno uvideli da li je ABC eArhiva rešenje za Vaš biznis.