• nam je sve bliža, a sa sobom donosi značajne promene u sferi poslovanja. Pre svega, govorimo o Uredbi o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku.   Ova uredba uvodi nove zakonske regulative koje će važiti za sva preduzeća na području Republike Srbije, a tiče […]

  • Savremeno poslovanje zahteva kontinuirano unapređenje efikasnosti i produktivnosti u radu. Srećom, razvoj informacionih tehnologija to i omogućava.  Ali eksponencijalni razvoj tehnologije dolazi i sa određenim izazovima. Neretko se možemo izgubiti u sve većem broju zahteva poslovanja i nalaženjem rešenja za iste. Pre doba digitalizacije veliki problem svakog preduzeća bila je papirologija – skladištenje, organizacija i […]

  • Privrednici su dobili dodatno vreme da se pripreme za zakonske promene koje slede, a koje se tiču arhiviranja. Uredba o elektronskom arhiviranju je trebalo da stupi na snagu 1. septembra 2022. godine, ali je taj termin odložen za 1. januar 2024. Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o izmeni Uredbe o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i […]