Šta donose novi propisi o arhiviranju i kako da ih dočekate spremni?

Privrednici su dobili dodatno vreme da se pripreme za zakonske promene koje slede, a koje se tiču arhiviranja.

Uredba o elektronskom arhiviranju je trebalo da stupi na snagu 1. septembra 2022. godine, ali je taj termin odložen za 1. januar 2024.

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o izmeni Uredbe o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku, čime je odložila gorepomenuti datum primene.

Datum kada uredba stupa na snagu se bliži, a pred njim nam dolazi period koji je neophodan za pripremu i prilagođavanje.

Reč je o uredbi koja određuje obaveze imaoca i stvaraoca elektronske građe. Pored toga, navode se i protokoli čuvanja i arhiviranja građe, postupci izdvajanja i uništavanja date građe, kao i postupci vršenja nadzora od strane nadležnog arhiva.

Elektronsko arhiviranje dokumenata biće neophodno pre predaje nadležnom arhivu. Privrednici su do skoro mogli sami birati način na koji će arhivirati građu, ali stupanjem novih propisa na snagu uvode se isti uslovi rada, koji će važiti za sve kompanije.

U Uredbi se takođe navodi potreba za softverskim rešenjima koja će omogućiti efikasno i regulisano elektronsko arhiviranje (ili e-arhiviranje). Jedno od tih rešenja su mnoge kompanije već usvojile, a nosi naziv ABC eArhiva. Prateći zakonsku regulativu, ASEE je razvio ovaj softver imajući u vidu potrebe korisnika i lakoću korišćenja.

 

Šta je to ABC platforma i šta nam ona nudi?

 

ABC je sveobuhvatna softverska platforma koja nudi rešenja za upravljanje digitalnim dokumentima, kao i DMS (Data Management System) a pored toga, u svom portfoliju ima eArhivu koja nudi rešenje za elektronsko arhiviranje dokumenata u skladu sa zakonskim propisima.

Kao što smo pomenuli, neke kompanije su već migrirale na ovaj softverski sistem, te neće doživeti nikakve izazove kada novi podzakonski akt stupi na snagu 1. januara. 

Ako vaša kompanija još uvek nije krenula sa koriščenjem softverskog rešenja za arhiviranje elektronske dokumentacije, idealno je da krenete sa pripremom već danas.

Prelazak na nov način rada može da uspori biznis dok traje faza prilagođavanja i usvajanja nove rutine kod zaposlenih, a to je nešto što možete izbeći.

Nakon što se opredelite za ABC eArhivu, potpisivanjem ugovora dobijate pun pristup svim funkcijama platforme, koju dalje možete adaptirati prema specifičnim potrebama svoje kompanije.

 

Tu dolazimo do pitanja – kako se ABC eArhiva koristi?

Ima li dosta suvoparnog učenja, i šta uraditi ako naiđete na neki problem?

Pored softvera, dobijate pristup i onlajn materijalu koji će vas provesti kroz čitav sistem rada. Na taj način ćete uvek uspeti da pronađete odgovor na pitanja koja imate, a ukoliko bude potrebno nešto dodatno, ABC eArhiva ima tim agenata koji su na raspolaganju 24/7 za sva pitanja i savete koje imaju korisnici platforme.

Obzirom na to da je platforma prilagodljiva za svoje korisnike, tim stručnjaka koji stoji iza kompanije ASEE i ABC platforme je na raspolaganju da vam pomogne da prilagodite sistem  specifičnim potrebama vašeg poslovanja.

Tu smo da pružimo potporu efikasnom radu svih firmi u skladu sa zakonskim regulativama.

 

Ukoliko vam možemo pružiti neke dodatne informacije o eArhivi, rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja.

Kontaktirajte nas putem mail-a  abc@asseco-see.com ili putem kontakt telefona (+381)64 871 2141.

ASEE Admin

Published On: August 29th, 20232.9 min read

Podeli

Još vesti od ABC ASEE