• Privrednici su dobili dodatno vreme da se pripreme za zakonske promene koje slede, a koje se tiču arhiviranja. Uredba o elektronskom arhiviranju je trebalo da stupi na snagu 1. septembra 2022. godine, ali je taj termin odložen za 1. januar 2024. Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o izmeni Uredbe o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i […]

  • 2024. godina biće prekretnica za sva preduzeća u Republici Srbiji. Na snagu stupa novi podzakonski akt, koji svim biznisima propisuje kako treba da arhiviraju i čuvaju digitalna arhivska dokumenta. Drugim rečima, svako preduzeće će morati da vodi elektronsku arhivu. O kakvoj zakonskoj promeni je reč? Promene nisu ništa novo. Razvoj tehnologije uvek je značajno uticao […]