Šta su elektronska arhiva i elektronsko arhiviranje?

2024. godina biće prekretnica za sva preduzeća u Republici Srbiji.

Na snagu stupa novi podzakonski akt, koji svim biznisima propisuje kako treba da arhiviraju i čuvaju digitalna arhivska dokumenta. Drugim rečima, svako preduzeće će morati da vodi elektronsku arhivu.

O kakvoj zakonskoj promeni je reč?

Promene nisu ništa novo. Razvoj tehnologije uvek je značajno uticao na poslovne procese. Obično na bolje.

Ovog puta, sa novim tehnološkim rešenjima dolaze i nove obaveze za pripremu i čuvanje dokumenata.  Stvaraoci i imaoci digitalnog materijala moraće da prilagode način arhiviranja predstojećim zakonskim promenama. Do sada je svaki preduzetnik mogao da čuva izvorno digitalna dokumenta na svoj način. Ali novi podzakonski akt uvodi ista pravila za sve.

To znači da će, stupanjem podzakonskog akta na snagu, svaki preduzetnik morati da čuva digitalnu arhivsku građu na zakonski propisan način.

Ako vam to zvuči kao ogromna količina posla – niste jedini. Radi se o drastičnoj promeni poslovanja, koja nije opciona, već obavezna.

Zakon će u bliskoj budućnosti stupiti na snagu, ali to ne znači da ćete biti nespremni za predstojeće promene. Naprotiv, postoji sveobuhvatno rešenje koje odgovara na sve zahteve novog zakona.

Agilno i efikasno poslovanje u 2024. je jednostavno uz prava rešenja

Platforma ABC eArhiva predstavlja optimizovano rešenje za preduzeća svih veličina i u potpunosti je kompatibilna sa novim sistemom arhiviranja.

Migracijom na ABC eArhivu vi – kao vlasnik ili menadžer preduzeća – pospešujete adaptaciju svog biznisa na novu zakonsku regulativu.

Evo i kako.

ABC eArhiva kao platforma objedinjuje sve neophodne procese arhiviranja. Bilo da se radi o zavođenju ulazne ili izlazne pošte, digitalnom potpisivanju, odobravanju ili kolaboraciji na dokumentima – svakoj od ovih funkcija možete pristupiti putem jedne aplikacije.

Prilagođavanje zakonima o arhivskoj građi i elektronskom fakturisanju može biti izazov. Edukacija menadžmenta i zaposlenih o elektronskom arhiviranju je proces koji zahteva vreme. Ali ne morate sve raditi sami. Adekvatna priprema i podrška osiguraće bezbolnu adaptaciju na novu regulativu, tako da vaše preduzeće može bez ometanja nastaviti sa radom.

Kompanija ASEE je predvidela ove izazove, i napravila ABC eArhiva platformu imajući sve probleme na umu. Drugim rečima, vaš biznis ni u jednom trenutku ne staje! Poslovanje se odvija normalnim tokom, jer imate rešenje koje u potpunosti ispunjava zakonske kriterijume, kao i stalnu podršku naših stručnjaka.

Obuka za korišćenje eArhive je dostupna 24/7, kao i sve vrste podrške koje su vam potrebne.

 

Ukoliko želite da napravite prve korake za dalji rast vašeg poslovanja, kontaktirajte nas!

ASEE Admin

Published On: July 26th, 20232.2 min read

Podeli

Još vesti od ABC ASEE